Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Animatorzy

Prof. Grzegorz Brona

Prof. Grzegorz Brona

Animator sektora kosmicznego

W latach 1995–1999 uczęszczał do XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. W latach 1999–2004 studiował na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2004–2007 studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2007 r. obronił pracę doktorską z zakresu fizyki wysokich energii pt. „Produkcja hadronów i polaryzacja gluonów w nukleonie w oddziaływaniach μ-N w doświadczeniu COMPASS w CERN”, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW.

W 2008 r. ukończył podyplomowe studia MBA w technologiach informatycznych na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie.

W 2018 r. uzyskał habilitację Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy pt. „Forward Physics – a new window on high energy interactions. Results from Large Hadron Collider Run 1 data taking obtained with Compact Muon Solenoid experiment”.

Jest współautorem kilkuset artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Physical Review Letters”, „Nuclear Instruments and Methods” i „Nature”. Uczestnik i prelegent kilkudziesięciu konferencji naukowych m.in. w USA, Francji, Japonii, Brazylii, Rosji, Tajwanie, Włoszech.

Od 2009 do 2011 r. pracował w CERN, gdzie odpowiadał za oprogramowanie detektorów promieniowania oraz zarządzanie jednym z zespołów badawczych pracujących przy Wielkim Zderzaczu Hadronów.

W 2012 r. został współzałożycielem i wiceprezesem w firmie Creotech Instruments S.A. działającej w branży kosmicznej. W latach 2015-2018 pełnił także funkcję prezesa zarządu Creotech.

Od 2015 r. zasiada w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej. 12 marca 2018 r. został powołany na stanowisko prezesa tej instytucji przez Premiera Mateusza Morawieckiego. W marcu 2019 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

czytaj więcejmniej - Prof. Grzegorz Brona

Dr hab. gen. bryg. Jan Rajchel

Dr hab. gen. bryg. Jan Rajchel

Animator sektora lotniczego

W latach 1979 -1984 uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Rzeszowie. W latach 1984-1988 był pilotem samolotów odrzutowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W latach 1992-1994 studiował systemy obrony powietrznej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 1998 r. został Doktorem Nauk Wojskowych z zakresu taktyki na AON. W 2003 r. rozpoczął studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie Lotnictwem” na AON (w tym funkcjonowanie lotnictwa cywilnego, przedsiębiorstw i portów lotniczych). W 2013 r. uzyskał tytuł Doktora Habilitowanego na kierunku politologia na UMCS w Lublinie.

W latach 2007–2016 był Rektorem-Komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Prowadził wykłady między innymi na temat bezpieczeństwa w porcie lotniczym oraz infrastruktury portów lotniczych.
Od 2016 r. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.
Jest autorem 45 publikacji książkowych (w tym monografie i opracowania) oraz 90 artykułów w czasopismach naukowych i w pracach zbiorowych. Uczestniczył w projektach badawczych m. in. dotyczących czynnika ludzkiego w lotnictwie.

Aktualnie uczestniczy w projekcie: „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach” realizowanym w ramach POWER (Oś III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

Organizował ponad 30 konferencji oraz sympozjów naukowych. Jest autorem raportu „System szkolenia podstawowego sił powietrznych RP” z 2018 r. Otrzymał honorowe odznaczenia m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju czy Medal Komisji Edukacji Narodowej.

czytaj więcejmniej - Dr hab. gen. bryg. Jan Rajchel