Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

O projekcie

Sektorowa Rada ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego to projekt współtworzony przez firmy Thales Polska sp. z o. o., Politechnikę Warszawską, Instytut Lotnictwa oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Jego celem jest zainicjowanie działań na rzecz zapewnienia wzrostu kompetencji i kwalifikacji pracowników przemysłu lotniczo-kosmicznego w Polsce.

Podmioty współtworzące Projekt biorą czynny udział w rozwoju branży lotniczo-kosmicznej oraz posiadają kompetencje umożliwiające osiągnięcie wyznaczonych celów.

W ramach Projektu przeprowadzane będą analizy, badania oraz raporty w zakresie rozwoju sektora lotniczo-kosmicznego. Ponadto organizowane będą konferencje poświęcone kwalifikacjom w sektorze. Działania Rady ds. Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego w ramach Projektu obejmą również opracowania Rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w sektorze oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w przemyśle lotniczo-kosmicznym.

We wrześniu 2019 r. Projekt otrzymał dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 1 963 356,60 zł w tym 1 654 714,41 zł (84%) ze środków europejskich. Dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pomoże w realizacji Projektu.

Za obsługę finansową i organizacyjną Projektu odpowiedzialny jest Thales Polska sp. z o. o.

Projekt zainicjowany został wiosną 2019 roku. Okres realizacji Projektu trwa do 31 sierpnia 2022 r.

Heading H2 albucius tractatos eu cum, est te quando accusam consequat.

Za grupę docelową Projektu uznano przedsiębiorstwa o wysokiej specjalizacji z zakresu nauk zaliczanych do krajowych inteligentnych specjalizacji, wg PKD sklasyfikowane jako:

 • PKD C.30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn)
 • PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
 • PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • PKD 51.22.Z Transport kosmiczny

Członkami Rady są przedstawiciele ww. przedsiębiorstw oraz:

 • organizacji pozarządowych i związków organizacji pozarządowych
 • szkół i placówek systemu oświaty oraz ich organów prowadzących
 • instytucji rynku pracy
 • partnerów społecznych
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • Rad Rynku Pracy
 • administracji publicznej
 • jednostek naukowych i badawczych

Za kluczowe potrzeby sektora uznano:

 • Zdefiniowanie rzeczywistych funkcjonalnych ram sektora
 • Zwiększenie zakresu współpracy i większa integracja podmiotów sektora wokół potrzeb w zakresie kompetencji
 • Zaangażowanie pracodawców (przedsiębiorców) w budowanie ścieżek edukacyjnych dla sektora
 • Zapewnienie realnego wpływu przedsiębiorców na system edukacji aby zapewnić dostarczanie niezbędnych w sektorze kompetencji
 • Zwiększenie współpracy podmiotów sektora z interesariuszami zewnętrznymi: uczelniami i szkołami, organami samorządu, władzami publicznymi, instytucjami rynku pracy i mediami

Realizacja Projektu ma skupić się w czterech obszarach:

 • Organizacji i zarządzania Radą
 • Inicjatywach Rady
 • Efektywnych działaniach komunikacyjnych Rady
 • Aktywności badawczej i analitycznej Rady.