Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku.

Instytut jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rządowego projektu zrzeszającego 32 polskie instytuty badawcze, które dostarczają atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach: inteligentna mobilność, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa i zdrowie.

Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego oraz instytucjami z branży kosmicznej. Wśród partnerów przemysłowych i naukowych Instytutu są m.in.: General Electric, Baker Hughes, Wabtech, Innio, Pratt & Whitney, Airbus oraz Europejska Agencja Kosmiczna. W Polsce współpraca obejmuje m.in. Polską Grupę Zbrojeniową, PZL Mielec, Politechnikę Warszawską, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Rzeszowską, Polską Agencję Kosmiczną, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Astronikę, Creotech, czy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa tworzy osiem centrów badawczych:

  • Centrum Technologii Lotniczych opracowuje technologie dedykowane do projektowania, realizacji badań aerodynamicznych i certyfikacji samolotów.
  • Centrum Technologii Kosmicznych prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie napędów kosmicznych, technologii rakietowych, badań systemów satelitarnych i teledetekcji.
  • Centrum Technologii Bezzałogowych prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie bezzałogowych statków powietrznych i systemów antydronowych.
  • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji oferuje badania materiałowe oraz badania elementów konstrukcji w szerokim zakresie obciążeń i temperatur, a dzięki dużej liczbie certyfikowanych stanowisk badawczych, jest regionalnym liderem w dziedzinie badań zmęczeniowych i wytrzymałościowych.
  • Centrum Technologii Kompozytowych dostarcza rozwiązania w zakresie technologii kompozytowych i testów materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego i kosmicznego.
  • Engineering Design Center działa w oparciu o strategiczny sojusz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa z General Electric. Centrum oferuje ekspertyzę i usługi badawczo-rozwojowe w zakresie silników odrzutowych, energetyki oraz przemysłu wydobywczego.
  • Centrum Usług Inżynierskich zapewnia wsparcie w zakresie inżynierii mechanicznej i cieplnej strategicznych projektów badawczo-rozwojowych.
  • Centrum Organizacji Badań oferuje wsparcie w zakresie poszerzania możliwości badawczych oraz inicjowania projektów krajowych i międzynarodowych.

ilot.lukasiewicz.gov.pl