Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Członkowie Rady

Jarosław Bulanda

Jarosław Bulanda

Członek Rady

Śląski Klaster Lotniczy

Ekspert z zakresu organizacji powiązań klastrowych, doradztwa ekonomicznego zarządczego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej. W latach 2012 – 2021 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra lotniczego.

Zarządzał projektami infrastrukturalnymi związanymi z rozwojem organizacji klastrowych oraz krajowymi i międzynarodowymi projektami w branży lotniczej i zaawansowanych technologii.

Wielokrotne uczestniczył w konferencjach (w tym międzynarodowych) na temat rozwoju branży lotniczej, innowacyjności  i nowych technologii w zarządzaniu, organizacji powiązań klastrowych oraz wykorzystaniu funduszy unijnych.

czytaj więcejmniej - Jarosław Bulanda

Leszek Cwojdziński

Leszek Cwojdziński

Członek Rady

Polski Klub Lotniczy

gen. dyw. (rez.) pil. dr hab. inż.  Leszek Cwojdziński, absolwent  Szkoły Orląt w Dęblinie w 1979 r., oraz  Akademii Sił Powietrznych  im. Jurija Gagarina w 1992r .

Pilot instruktor, dowódca 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego oraz 21. i 3. Baz Lotniczych.  Doktor nauk technicznych  WAT w 2003 r. Zastępca Dowódcy 3.KOP, Szef Wojsk Lotniczych,  Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 SGWP, w 2010 r. otrzymał stopień generała dywizji,  Szef Szkolenia Sił Powietrznych.  Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, oraz Szef I3TO. Przeniesiony do rezerwy  w 2016 r. po 41 latach służby. W 2019 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nadany przez Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej. Ekspert ds. Lotnictwa  w Zakładzie Lotnictwa Politechniki Poznańskiej., członek    Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, Dyrektor Programów Wojskowych w Airbus Poland S.A.

Ceniony dowódca i  wychowawca wielu lotniczych pokoleń.

czytaj więcejmniej - Leszek Cwojdziński

Włodzimierz Danielski

Włodzimierz Danielski

Członek Rady

Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych

W 1971r. ukończył Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej.

W latach 1971 – 1989 pełnił służbę w wojskach lotniczych. W 1989r. podjął pracę w Polskich Liniach Lotniczych LOT jako instruktor technicznego szkolenia lotniczego. Od 1990r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów lotniczych w Technikum Lotniczym w Warszawie. W latach 2002 – 2014 pełnił w tej szkole funkcję wicedyrektora ds. lotniczych, przygotowując ją jednocześnie do uzyskania  Certyfikatu Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unii Europejskiej.

Jest współautorem podstaw programowych kształcenia w zawodach technik awionik i technik mechanik lotniczy.

Od 2002r. jest Prezesem Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych.

czytaj więcejmniej - Włodzimierz Danielski

Andrzej Dąbrowski

Andrzej Dąbrowski

Członek Rady

Enter Air

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Menadżer i doradca z 25-letnim doświadczeniem w branży lotniczej. Pełnił funkcje kierownicze średniego i najwyższego szczebla w strukturach polskich i zagranicznych firm lotniczych. Specjalista w obszarze zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, obsługi technicznej samolotów oraz jakości i bezpieczeństwa w lotnictwie. Pracował jako doradca zarządów linii lotniczych, organizacji obsługowych i firm leasingowych. Działa również w obszarze szkoleń dla kadry i personelu linii lotniczych i organizacji obsługowych.

Od 2017 r. realizuje projekty rozwojowe z zakresu obsługi technicznej w linii lotniczej Enter Air.

czytaj więcejmniej - Andrzej Dąbrowski

Tomasz Drewniak

Tomasz Drewniak

Członek Rady

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Generał Brygady,  pilot. Absolwent: Liceum Lotniczego w Zielonej Górze, Dęblińskiej Szkoły Orląt , Akademii Lotniczej Federacji Rosyjskiej, Air War College USAF i Akademii NATO w Rzymie oraz  studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej.

Pilot pierwszej klasy w lotnictwie myśliwskim, transportowym i szkolnym. 34 lata służby w lotnictwie: od pilota do Inspektora Sił Powietrznych. Dowodził pułkiem lotniczym,  Bazą Lotniczą i  Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego. Dyrektor Air Show Radom.

Ekspert fundacji Stratpoints  oraz współpracownik Politechniki Wrocławskiej.

czytaj więcejmniej - Tomasz Drewniak

Joanna Jakubowska

Joanna Jakubowska

Członek Rady

Aeroklub Polski

Absolwentka  wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie lotnicze zdobywa od 2008 roku jako Dyrektor Zarządzająca Aeroklubu Gdańskiego  pełniąc jednocześnie funkcje Kierownika Odpowiedzialnego ATO, SPO oraz CAMO. Od 2019 roku członek Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz członek Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Zaangażowana także w działalność organizacji pozarządowych, obecnie przewodnicząca Rady Pożytku Publicznego powiatu gdańskiego, a w latach 2016-2019 Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego.

czytaj więcejmniej - Joanna Jakubowska

Bartosz Jakusz

Bartosz Jakusz

Członek Rady

Jakusz Sp. z o.o.

2015-2016 Dyrektor Działu Technologii Kosmicznych w firmie Jakusz Sp. z o.o.
2016-2019 Prezes zarządu w Jakusz SpaceTech Sp. z o.o.
2019-obecnie Prezes zarządu w Jakusz Sp. z o.o.

Rola kierownika projektu w następujących projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej:
2016-2018 High Concentration Hydrogen Peroxide Safety Validation Testing
2016-obecnie Hydrogen Peroxide Storability/ Compatibility Verification”
2018-2019 Catalyst bed for 1N class HTP thruster
2017-2019 Optimization of passivation parameters for different aluminum alloys

czytaj więcejmniej - Bartosz Jakusz

Piotr Zabadała

Piotr Zabadała

Członek Rady

Ministerstwo Rozwoju

W 1999 r. ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej a w 2001 r. Kolegium Europeistyczne w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie jako technolog zdobywał w Daewoo Motor Polska oraz ICI Paints Pilawa. Od 2003 r. pracuje w administracji publicznej: w latach 2003-2009 w Wydziale Polityki Przemysłowej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w latach 2009-2015 w Wydziale Chemii i Farmacji Ministerstwa Gospodarki, a od 2015 do 2019 r. w Wydziale Regulacji Przemysłowych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Od 2019 r. jest naczelnikiem Wydziału Polityki Kosmicznej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju.

czytaj więcejmniej - Piotr Zabadała

 Paweł Zagrajek

Paweł Zagrajek

Członek Rady

Szkoła Główna Handlowa

Z branżą lotniczą związany od 20 lat, podczas których łączył praktyczne doświadczenie zawodowe (przewoźnicy, ULC, handling oraz Komisja Europejska) z pracą naukową. Obecnie adiunkt w Szkole Głównej Handlowej oraz właściciel Aero-Plan.eu – firmy realizującej usługi doradcze w zakresie transportu lotniczego. Zasiadał jako polski przedstawiciel w wielu międzynarodowych gremiach, m.in.: jako Zastępca ds. Ekonomicznych Polskiego Przedstawiciela w Radzie ICAO. Autor ekspertyz i projektów konsultingowych, publikacji oraz szkoleń w zakresie transportu lotniczego. Pilot paralotniowy.

 

czytaj więcejmniej - Paweł Zagrajek

Andrzej Żyluk

Andrzej Żyluk

Członek Rady

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, znany pracownik naukowy mający krajowe i międzynarodowe osiągnięcia w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna. Ukończył Wydział Elektromechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, pracuje
w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, jako zastępca dyrektora instytutu ds. naukowych. Prof. A. Żyluk uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów badawczych, w których pełnił funkcje kierownika projektu i głównego wykonawcy. Prowadzi współpracę z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,  jest członkiem rad naukowych, towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, min.: Międzynarodowego Stowarzyszenia American Institiute of Aeronautics and Astronautics AIAA i Polskiego Towarzystwa Aeronautyczno-Astronomicznego.

czytaj więcejmniej - Andrzej Żyluk