Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Członkowie Rady

Andrzej Banasiak

Andrzej Banasiak

Członek Rady

Thales Alenia Space Polska

Uzyskał dyplomy uniwersytetów Master of Sciences na uniwersytecie “IMT Atlantique” we Francji (podwójny francuski dyplom Inżyniera i polski Magistra-Inżyniera) oraz Master of Business Administration na uczelni “The University of Chicago Booth School of Business” w USA. Mówi biegle po angielsku, francusku i polsku.

Od 2015 jest Dyrektorem Generalnym, a od 2018 Członkiem Zarządu w Thales Alenia Space Polska. Odpowiada za wzrost, strategię i działania operacyjne w Polsce.

Przed przyłączeniem się do Thales Alenia Space w General Electric był odpowiedzialny za kierowanie wewnętrznymi działaniami konsultingowymi mającymi na celu stymulowanie wzrostu i transformacji podstawowych jednostek biznesowych w Europie. Wcześniej był odpowiedzialny za Strategię i Rozwój Biznesu koncernu Boeing w Europie Środkowo-Wschodniej, Sprzedaż i Rozwój Biznesu w Polsce i Krajach Bałtyckich w Gemalto (obecnie Thales) oraz za globalny Marketing Produktowy dla następnej generacji produktów hi-tech w centrali w Paryżu.

czytaj więcejmniej - Andrzej Banasiak

Jarosław Bulanda

Jarosław Bulanda

Członek Rady

Śląski Klaster Lotniczy

Ekspert z zakresu organizacji powiązań klastrowych, doradztwa ekonomicznego zarządczego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Politechnice Wrocławskiej. W latach 2012 – 2021 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra lotniczego.

Zarządzał projektami infrastrukturalnymi związanymi z rozwojem organizacji klastrowych oraz krajowymi i międzynarodowymi projektami w branży lotniczej i zaawansowanych technologii.

Wielokrotne uczestniczył w konferencjach (w tym międzynarodowych) na temat rozwoju branży lotniczej, innowacyjności  i nowych technologii w zarządzaniu, organizacji powiązań klastrowych oraz wykorzystaniu funduszy unijnych.

czytaj więcejmniej - Jarosław Bulanda

Leszek Cwojdziński

Leszek Cwojdziński

Członek Rady

Polski Klub Lotniczy

gen. dyw. (rez.) pil. dr hab. inż.  Leszek Cwojdziński, absolwent  Szkoły Orląt w Dęblinie w 1979 r., oraz  Akademii Sił Powietrznych  im. Jurija Gagarina w 1992r .

Pilot instruktor, dowódca 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego oraz 21. i 3. Baz Lotniczych.  Doktor nauk technicznych  WAT w 2003 r. Zastępca Dowódcy 3.KOP, Szef Wojsk Lotniczych,  Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 SGWP, w 2010 r. otrzymał stopień generała dywizji,  Szef Szkolenia Sił Powietrznych.  Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, oraz Szef I3TO. Przeniesiony do rezerwy  w 2016 r. po 41 latach służby. W 2019 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nadany przez Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej. Ekspert ds. Lotnictwa  w Zakładzie Lotnictwa Politechniki Poznańskiej., członek    Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, Dyrektor Programów Wojskowych w Airbus Poland S.A.

Ceniony dowódca i  wychowawca wielu lotniczych pokoleń.

czytaj więcejmniej - Leszek Cwojdziński

Włodzimierz Danielski

Włodzimierz Danielski

Członek Rady

Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych

W 1971r. ukończył Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej.

W latach 1971 – 1989 pełnił służbę w wojskach lotniczych. W 1989r. podjął pracę w Polskich Liniach Lotniczych LOT jako instruktor technicznego szkolenia lotniczego. Od 1990r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów lotniczych w Technikum Lotniczym w Warszawie. W latach 2002 – 2014 pełnił w tej szkole funkcję wicedyrektora ds. lotniczych, przygotowując ją jednocześnie do uzyskania  Certyfikatu Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unii Europejskiej.

Jest współautorem podstaw programowych kształcenia w zawodach technik awionik i technik mechanik lotniczy.

Od 2002r. jest Prezesem Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych.

czytaj więcejmniej - Włodzimierz Danielski

Andrzej Dąbrowski

Andrzej Dąbrowski

Członek Rady

Enter Air

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Menadżer i doradca z 25-letnim doświadczeniem w branży lotniczej. Pełnił funkcje kierownicze średniego i najwyższego szczebla w strukturach polskich i zagranicznych firm lotniczych. Specjalista w obszarze zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, obsługi technicznej samolotów oraz jakości i bezpieczeństwa w lotnictwie. Pracował jako doradca zarządów linii lotniczych, organizacji obsługowych i firm leasingowych. Działa również w obszarze szkoleń dla kadry i personelu linii lotniczych i organizacji obsługowych.

Od 2017 r. realizuje projekty rozwojowe z zakresu obsługi technicznej w linii lotniczej Enter Air.

czytaj więcejmniej - Andrzej Dąbrowski

Tomasz Drewniak

Tomasz Drewniak

Członek Rady

Muzeum Lotnictwa Polskiego

Generał Brygady,  pilot. Absolwent: Liceum Lotniczego w Zielonej Górze, Dęblińskiej Szkoły Orląt , Akademii Lotniczej Federacji Rosyjskiej, Air War College USAF i Akademii NATO w Rzymie oraz  studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej.

Pilot pierwszej klasy w lotnictwie myśliwskim, transportowym i szkolnym. 34 lata służby w lotnictwie: od pilota do Inspektora Sił Powietrznych. Dowodził pułkiem lotniczym,  Bazą Lotniczą i  Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego. Dyrektor Air Show Radom.

Ekspert fundacji Stratpoints  oraz współpracownik Politechniki Wrocławskiej.

czytaj więcejmniej - Tomasz Drewniak

Sławomir Facon

Sławomir Facon

Członek Rady

LOT Aircraft Maintenance Services

Od roku 2004 roku związany z obszarem HR w instytucjach finansowych, rynku nowych technologii oraz MRO (branży lotniczej). Dotychczas pełnił role HR Biznes Partnera, trenera, a od roku 2010 Dyrektora Personalnego.

Doświadczenie międzynarodowe zdobywał w jednostkach Grupy UniCredit na Węgrzech i we Włoszech. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w LOT Aircraft Maintenance Services, gdzie odpowiada za całość procesów HR.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu Zarządzania i Rozwoju Personelu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia Master of Business Administration.

Jest także akredytowanym Coachem ICC i trenerem (pasjonatą) prowadzącym warsztaty dotyczące współpracy i kompetencji menedżerskich.

Wolne chwile spędza w gronie rodzinnym lub przeznacza je na długie biegi, najchętniej w Bieszczadach.

czytaj więcejmniej - Sławomir Facon

Andrzej Hawryluk

Andrzej Hawryluk

Członek Rady

Port Lotniczy Lublin

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, na kierunku Ruch Lotniczy. Na Politechnice Warszawskiej ukończył Wydział Transportu o specjalności sterowanie ruchem w transporcie, a na Politechnice Łódzkiej studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Z branżą lotniczą związany od początku kariery zawodowej. Pełnił Służbę w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej – Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego. Zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL), na stanowisku Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Zastępcy Naczelnego Dyrektora PPL – Dyrektora Pionu Inwestycji.
W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), pełnił funkcję Dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS – Dyrektora Ośrodka Szkolenia Lotniczego, szkolącego kontrolerów ruchu lotniczego.

Sprawował funkcję Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ruchu Lotniczym w PAŻP. Odpowiedzialny za wykonywanie zadań Safety Managera.

Był członkiem rad nadzorczych spółek: Chopin Airport Development sp. z o.o., Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o., LOT – Usługi Lotniskowe w Krakowie sp. z o.o., POZ-LOT Usługi Lotniskowe sp. z o.o.. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Łęczyńska Energetyka” Sp. z o.o. w Bogdance.

25 czerwca 2020 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Lublin S.A., gdzie wdrożył pełną obsługę „Cargo Lotniczego” oraz rozpoczął prace związane z inwestycjami w infrastrukturę służącą do obsługi technicznej samolotów pasażerskich.

Wiceprezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

czytaj więcejmniej - Andrzej Hawryluk

Joanna Jakubowska

Joanna Jakubowska

Członek Rady

Aeroklub Polski

Absolwentka  wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie lotnicze zdobywa od 2008 roku jako Dyrektor Zarządzająca Aeroklubu Gdańskiego  pełniąc jednocześnie funkcje Kierownika Odpowiedzialnego ATO, SPO oraz CAMO. Od 2019 roku członek Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz członek Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Zaangażowana także w działalność organizacji pozarządowych, obecnie przewodnicząca Rady Pożytku Publicznego powiatu gdańskiego, a w latach 2016-2019 Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pożytku Publicznego.

czytaj więcejmniej - Joanna Jakubowska

Bartosz Jakusz

Bartosz Jakusz

Członek Rady

Jakusz Sp. z o.o.

2015-2016 Dyrektor Działu Technologii Kosmicznych w firmie Jakusz Sp. z o.o.
2016-2019 Prezes zarządu w Jakusz SpaceTech Sp. z o.o.
2019-obecnie Prezes zarządu w Jakusz Sp. z o.o.

Rola kierownika projektu w następujących projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej:
2016-2018 High Concentration Hydrogen Peroxide Safety Validation Testing
2016-obecnie Hydrogen Peroxide Storability/ Compatibility Verification”
2018-2019 Catalyst bed for 1N class HTP thruster
2017-2019 Optimization of passivation parameters for different aluminum alloys

czytaj więcejmniej - Bartosz Jakusz

Mikołaj Podgórski

Mikołaj Podgórski

Członek Rady

Scanway

Specjalista z zakresu New Space, prowadzenia projektów z branży kosmicznej oraz rozwoju biznesu. Członek Zarządu Scanway sp. z o.o. odpowiedzialny za rozwój segmentu kosmicznego Scanway. Uczestnik prac B+R i wdrożeniowych w zakresie kosmicznym. Inżynier systemowy w projekcie DREAM (badanie procesu wiercenia w mikrograwitacji) i kierownik projektów ScanSAT (prototyp urządzenia obrazującego do obrazowania Ziemi do platformy CubeSat), EagleEye (mikrosatelita do obserwacji Ziemi z bardzo wysoką rozdzielczością) oraz PIAST (konstelacja mikrosatelitów do obserwacji Ziemi dla celów wojskowych).

czytaj więcejmniej - Mikołaj Podgórski

Michał Szwajewski

Michał Szwajewski

Członek Rady

Astronika

Specjalista w zakresie zarządzania projektami, organizacji i prowadzenia biur projektów oraz rozwoju biznesu w branży kosmicznej. Karierę rozpoczynał jako inżynier ds. wymiany ciepła, pracując przy pierwszym polskim satelicie naukowym BRITE – PL „LEM”. Następnie jako kierownik projektu w firmie SENER, rozwijał system odłączania łazika marsjańskiego od lądownika w misji EXOMARS. Czynnie wspiera polski przemysł kosmiczny w zakresie organizacji biur projektowych dedykowanych branży kosmicznej. Z jego doświadczenia czerpały takie firmy jak Creotech Instruments, Astronika, InPhoTech, a obecnie Syderal Polska.

Równolegle angażuje się w edukację młodych kadr sektora, prowadząc zajęcia na Politechnice Warszawskiej oraz na Akademii Leona Koźmińskiego, w obszarze prowadzenia projektów kosmicznych. Prace naukową ukierunkował na tematykę związaną z barierami i możliwościami rozwoju sektora kosmicznego w Europie centralnej i wschodniej.

czytaj więcejmniej - Michał Szwajewski

Monika Świech-Szczepańska

Monika Świech-Szczepańska

Członek Rady

PIAP Space Sp z o.o.

Jest ekspertem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwoju biznesu w sektorze lotniczo-kosmiczno-obronnym (Aerospace & Defence). Jej dogłębna znajomość tych gałęzi przemysłu jest efektem wieloletniej pracy w różnych podmiotach branży – instytutach, spółkach skarbu państwa, firmach prywatnych – na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. W polskiej branży kosmicznej działała na rzecz rozwoju biznesu w obszarach m.in. robotyki kosmicznej, środków wynoszenia, łączności satelitarnej. Pracowała między innymi w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, Bumarze sp. z o. o., Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Specjalizuje się w strategii biznesowej i komunikacyjnej. Skutecznie pozyskuje zewnętrzne finansowanie projektów oraz kontrakty, krajowe i międzynarodowe. Zarządzała projektami między innymi w obszarach technologii kosmicznych, bezzałogowych statków powietrznych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w dziedzinie nauk politycznych oraz podyplomowych studiów biznesowych – Executive Master of Business Administration na Politechnice Warszawskiej. Występuje jako prelegentka i panelistka podczas konferencji, sympozjów i innych wydarzeń branżowych. Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie lotnictwa i stosunków międzynarodowych.

czytaj więcejmniej - Monika Świech-Szczepańska

Piotr Zabadała

Piotr Zabadała

Członek Rady

Ministerstwo Rozwoju

W 1999 r. ukończył Wydział Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej a w 2001 r. Kolegium Europeistyczne w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie jako technolog zdobywał w Daewoo Motor Polska oraz ICI Paints Pilawa. Od 2003 r. pracuje w administracji publicznej: w latach 2003-2009 w Wydziale Polityki Przemysłowej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w latach 2009-2015 w Wydziale Chemii i Farmacji Ministerstwa Gospodarki, a od 2015 do 2019 r. w Wydziale Regulacji Przemysłowych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Od 2019 r. jest naczelnikiem Wydziału Polityki Kosmicznej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju.

czytaj więcejmniej - Piotr Zabadała

 Paweł Zagrajek

Paweł Zagrajek

Członek Rady

Szkoła Główna Handlowa

Z branżą lotniczą związany od 20 lat, podczas których łączył praktyczne doświadczenie zawodowe (przewoźnicy, ULC, handling oraz Komisja Europejska) z pracą naukową. Obecnie adiunkt w Szkole Głównej Handlowej oraz właściciel Aero-Plan.eu – firmy realizującej usługi doradcze w zakresie transportu lotniczego. Zasiadał jako polski przedstawiciel w wielu międzynarodowych gremiach, m.in.: jako Zastępca ds. Ekonomicznych Polskiego Przedstawiciela w Radzie ICAO. Autor ekspertyz i projektów konsultingowych, publikacji oraz szkoleń w zakresie transportu lotniczego. Pilot paralotniowy.

 

czytaj więcejmniej - Paweł Zagrajek

Andrzej Żyluk

Andrzej Żyluk

Członek Rady

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk, znany pracownik naukowy mający krajowe i międzynarodowe osiągnięcia w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna. Ukończył Wydział Elektromechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej, pracuje
w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, jako zastępca dyrektora instytutu ds. naukowych. Prof. A. Żyluk uczestniczył w realizacji kilkunastu projektów badawczych, w których pełnił funkcje kierownika projektu i głównego wykonawcy. Prowadzi współpracę z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,  jest członkiem rad naukowych, towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, min.: Międzynarodowego Stowarzyszenia American Institiute of Aeronautics and Astronautics AIAA i Polskiego Towarzystwa Aeronautyczno-Astronomicznego.

czytaj więcejmniej - Andrzej Żyluk