Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Kompetencje i kwalifikacje

Kompetencje to umiejętność wykonywania danego zadania lub bardziej ogólnie wykonywania danego zawodu. Uzyskujemy kompetencje zarówno ucząc się jak i poprzez zdobywanie doświadczenia praktycznego.

Niektóre z kompetencji, zwane zazwyczaj kompetencjami miękkimi, to umiejętności interpersonalne oraz te, które dotyczą osobowości. Przykładem kompetencji miękkich jest umiejętność negocjacji, motywowania siebie lub grupy, kreatywność, odpowiedzialność, zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania za nie odpowiedzialności. Można rozwijać te kompetencje poprzez szkolenia ale równie istotne są tu doświadczenia osobiste a nie tylko zawodowe. Kompetencje miękkie są bardzo wartościowe a nawet niezbędne przy wykonywaniu wielu prac na różnych stanowiskach.

Inne kompetencje są związane z wykonywaniem konkretnej pracy. Niekiedy nazywa się je kompetencjami twardymi. Je również można zdobywać w drodze uczenia się albo praktyki na danym stanowisku pracy.

Często jednak do wykonywania danej pracy nie wystarczy sama kompetencja. Potrzebne jest formalne potwierdzenie, że dana osoba posiada taką umiejętność. Np. aby prowadzić pojazd mechaniczny po drogach publicznych nie wystarczy umieć to robić. Trzeba zdać odpowiedni egzamin i uzyskać Prawo jazdy odpowiedniego stopnia. Takie formalnie potwierdzone kompetencje nazywają się Kwalifikacjami.

W przemyśle lotniczo-kosmicznym, ze względów bezpieczeństwa, rola kwalifikacji jest większa niż w wielu innych przemysłach. Jednak nie możne też umniejszać znaczenia kompetencji miękkich.