Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Prezydium

gen. bryg. Mirosław Hermaszewski

gen. bryg. Mirosław Hermaszewski

Przewodniczący Rady - w latach 2019 – 2022

Thales Polska

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wołowie. W 1961 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył jako prymus o specjalności pilot odrzutowych samolotów myśliwskich. Służbę kontynuował w pułkach lotniczych Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztabu Generalnego. Służbę kontynuował w 62plm w Poznaniu. W 28 plm w Słupsku dowodził eskadrą, w 34plm w Gdyni był zastępcą dowódcy pułku, a w 1974 r. objął dowodzenie 11plm we Wrocławiu. Został zakwalifikowany do grupy kandydatów do lotu kosmicznego. 27 czerwca 1978 r. z kosmodromu Bajkonur wraz z Piotrem Klimukiem wystartował do lotu kosmicznego na statku Sojuz-30. Po połączeniu się ze stacją orbitalną Salut – 6 wykonano szereg eksperymentów naukowych. Misję zakończono 5 lipca. Po locie kosmicznym służbę kontynuował w strukturach dowodzenia Wojsk OPK. Od 1987 do 1990 r. Komendant – Rektor Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej – „Szkoły Orląt” w Dęblinie, tamże 15 września 1988 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady, następnie Zastępca Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i Szef Bezpieczeństwa Lotów WLOP. W latach 1995-1999 – Doradca Ministra Obrony Narodowej.

W latach 1983-1989 Prezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, przewodniczył także Krajowej Radzie Lotnictwa.

Jest członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Założyciel i aktywny członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczestników Lotów Kosmicznych. Członek Kapituły medalu Akademii Polskiego Sukcesu.

W czasie służby latał na wielu typach naddźwiękowych samolotów myśliwskich. W przestrzeni powietrznej spędził ponad 2000 godzin.

czytaj więcejmniej - gen. bryg. Mirosław Hermaszewski

Tomasz Ciepieńka

Tomasz Ciepieńka

Wiceprzewodniczący Rady

Thales Polska

W 1992 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku ekonomika i organizacja produkcji. W latach 2004-2005 ukończył Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Zarządzanie Wartością Firmy. Ma doświadczenie zarówno bankowe (1992-1996 zastępca naczelnika Wydziału Finansowania Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego w Departamencie Kredytowym Bank Handlowy w Warszawie S.A.) jak i produkcyjne (1996-1998 Dyrektor Ekonomiczny – Główny Księgowy Spółki Libella, Zakładu Wyposażenia Wnętrz Stanley).

Od 1998 r. pracuje w obszarze wysokich technologii.

Jako Dyrektor Finansowy brał udział we wdrażaniu systemu zarządczego, kontrolował budżety i inwestycje integratora telekomunikacyjnego MCX.
Od 2001 r. pełnił rolę Dyrektora Finansowego – Członka Zarządu spółki „e-point SA – software house”- specjalizującej się w projektach informatycznych, przeprowadził projekt finansowej restrukturyzacji spółki.

Od 2011 r. pracuje w Thales Polska.

Obecnie jako Dyrektor Strategii i Marketingu odpowiada za przygotowanie planów strategicznych i marketingowych Thales w Polsce, w tym również w obszarach lotniczym i kosmicznym.

Od początku uczestniczył w formowaniu Partnerstwa i staraniach o uzyskanie finansowania dla Projektu Sektorowej Rady Kwalifikacji przemysłu lotniczego i kosmicznego.

czytaj więcejmniej - Tomasz Ciepieńka

prof. dr hab. inż. Cezary Galiński

prof. dr hab. inż. Cezary Galiński

Wiceprzewodniczący Rady

Politechnika Warszawska

Jest wychowankiem sekcji modelarskiej Aeroklubu Gliwickiego. Zdobył dwa tytuły Mistrza Polski Juniorów w kategorii modeli swobodnie latających z napędem silnikowym.

W latach 1986-1991 studiował na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył w programach budowy szybowców PW-3 i PW-5 oraz motoszybowca PW-4.  W 1997 r. obronił rozprawę doktorską na temat „Zastosowania bezpilotowych statków latających do wyznaczania wybranych charakterystyk aerodynamicznych i dynamicznych samolotu”. W 2007 r. obronił rozprawę habilitacyjną pod tytułem „Kluczowe problemy w projektowaniu mikrosamolotów i entomopterów”.

W 2009 r. został mianowany na stanowisko profesora uczelni w Politechnice Warszawskiej. W latach 2009-2011 był kierownikiem programu mikrosamolotu Pszczoła. W latach 2012-2016 był Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Lotnictwa, gdzie kierował programem budowy eksperymentalnego samolotu bezzałogowego ILX-32 MOSUPS. W 2012 i 2013 r. był współorganizatorem I i II Przeglądu Polskich Bezzałogowych Systemów Latających. W 2014 r. został współzałożycielem Stowarzyszenia Bezzałogowe Systemy Latające, a później również jego prezesem.

W 2019 r. uzyskał tytuł profesora i został mianowany na to stanowisko w Politechnice Warszawskiej. Jest autorem licznych publikacji, w tym książki „Wybrane zagadnienia projektowania samolotów”.

czytaj więcejmniej - prof. dr hab. inż. Cezary Galiński

dr inż. Leszek Loroch

dr inż. Leszek Loroch

Wiceprzewodniczący Rady

Instytut Lotnictwa

W 1970 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Tczewie i rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. WAT ukończył w 1975 r. otrzymując wyróżnienie za dyplom.

Pracę rozpoczął w Lotniczej Eskadrze Doświadczalnej w Modlinie. W 1981r. został przeniesiony do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Pracę doktorską na temat optymalizacji układów kumulacyjno-odłamkowych obronił w 1992 r.

Kierował, w zakresie uzbrojenia lotniczego, próbami w locie śmigłowca W-3W SOKÓŁ oraz samolotu I-22 IRYDA a w zespole przygotowującym konkurs ofert na wielozadaniowy samolot bojowy odpowiadał za przygotowanie analiz oraz opracowanie projektu założeń taktyczno-technicznych w zakresie uzbrojenia.

W 2000 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy dyrektora ITWL, a w 2003 r. na stanowisko tymczasowego kierownika tej jednostki.

Od 2008 r. pracował w Bumar Sp z o.o. na stanowisku dyrektora Biura Rozwoju, następnie na stanowisku dyrektora Strategii Rozwoju.

Od 2012 r. pracuje dla Instytutu Lotnictwa jako pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu i następnie dyrektora Instytutu. Obecnie jest dyrektorem Centrum Technologii Kosmicznych w Sieci Badawczej Łuksiewicz – Instytucie Lotnictwa. Opublikował wiele artykułów w czasopismach branżowych i opracowań wewnętrznych Instytutu.

Był członkiem Rady Naukowej ITWL (dwie kadencje), Krajowej Rady Lotnictwa, Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” oraz Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. W 2020 r. został wybrany w skład Rady Instytutu Lotnictwa.

czytaj więcejmniej - dr inż. Leszek Loroch

Paweł Wojtkiewicz

Paweł Wojtkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

W 2009 r. ukończył wydział Dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2014 był dyrektorem Biura Projektów Kluczowych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) a od 2017 r. jest członkiem Rady Naukowej PIAP. Od 2013 r. jest Dyrektorem ds. technologii kosmicznych w Polsce hiszpańskiej firmy technologicznej GMV.

Od 2012 r. jest Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

czytaj więcejmniej - Paweł Wojtkiewicz