Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Eksperci i współpracownicy

Dr inż. Mariusz Marczewski

Dr inż. Mariusz Marczewski

Sekretarz Projektu

W 1978 r. ukończył (z wyróżnieniem) Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Politechnice Warszawskiej.
W latach 1978–1993 asystent i adiunkt na Wydziale Fizyki PW.
1987 r. doktor nauk fizycznych.
W latach 1993-1994 pracował w MON a w latach 1994–1997 w Kancelarii Sejmu jako sekretarz Komisji ds. Służb Specjalnych. W latach 1998–2001 zatrudniony ponownie w MON.
W latach 2002–2005 doradca gospodarczy (m.in. uczestniczył w przekazaniu terenu pod Centrum Solidarności w Gdańsku).
W latach 2006–2010 kieruje  centrum modelowania matematycznego dla koncernu Bunge.
W latach 2010–2012 – działalność doradcza  (m. in. opracowania dla Thales Polska).
Od 2013 r. w Thales Polska jako dyrektor ds. klientów kluczowych (KAM) w obszarze obronności – brał m. in. udział w postępowaniu na system obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Od 2014 r. zajmuje się obszarem strategii i wsparciem kluczowych projektów.

czytaj więcejmniej - Dr inż. Mariusz Marczewski

Marcin Tumanow

Marcin Tumanow

Kierownik Projektu

Studiował na Politechnice Warszawskiej uzyskując dyplomy z wynikiem celującym: w roku 2002 na Wydziale Inżynierii Lądowej a w roku 2003 na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Od 2005 r. właściciel/konsultant wiodący w MAMUT Doradztwo, gdzie zajmował się opracowaniem, współpracą i pozyskaniem dofinansowania m.in. w ramach: 18 wniosków PO IG, 6 wniosków PO IiŚ, 15 wniosków PO KL i 3 wniosków PROW.
W latach 2009-2013 uczestniczył w opracowaniu 10 Planów Rozwoju Eksportu dla polskich przedsiębiorców w ramach działania 6.1 POIG.

Autor rozwiązań z obszaru big data a od 2018 r. Koordynator obszarów tematycznych: Przemysł 4.0 oraz BIG DATA w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur/Polskim Instytucie Ekonomicznym. Opracował założenia 3 flagowych projektów: SOF (System Obsługi Firm), BE-ST (blockchain w elektromobilności) i HFT (handel wysokich częstotliwości na giełdzie papierów wartościowych).

Trener, konsultant i autor licznych opracowań, członek wielu Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych Programów Operacyjnych. Przewodniczący Komisji ds. Funduszy Strukturalnych BCC.

czytaj więcejmniej - Marcin Tumanow