Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Eksperci i współpracownicy

Piotr Czech

Piotr Czech

Doktor nauk politycznych i absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności sterowanie ruchem w transporcie lotniczym. Swoją dysertację poświęcił polityce Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cywilnego transportu lotniczego.

Ekspert i konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i znajomości prawa w zakresie eksploatacji, certyfikacji lotnisk i żeglugi powietrznej. Z lotnictwem związany od 2008 roku, kiedy to zaczął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. W ramach swojej kariery zawodowej na Lotnisku Chopina odpowiedzialny był m.in.: za nadzór nad dokumentacją operacyjną, certyfikatem lotniska oraz koordynację procesu konwersji certyfikatu zgodnie z wymaganiami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Po pozytywnym przejściu procesu konwersji certyfikatu został powołany na stanowisko Safety Managera. W latach 2008 -2011 w spółce PL.2012 koordynował przygotowania polskich portów lotniczych do obsługi turnieju UEFA EURO 2012™. Równolegle był również kierownikiem projektu przygotowania i obsługi, wyżej wymienionego turnieju, przez Lotnisko Chopina w Warszawie. W latach 2017 -2021 w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odpowiedzialny był za współtworzenie i rozwijanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

Autor wielu artykułów w przedmiocie lotnictwa cywilnego i polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego.

Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń, warsztatów krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa, implementacji europejskiego prawa i wymagań w przedmiocie eksploatacji lotnisk, zarządzania personelem, projektami oraz procesami. Członek międzynarodowych grup roboczych.

czytaj więcejmniej - Piotr Czech

Piotr Janusz Koza

Piotr Janusz Koza

GMV Innovating Solutions

Ekspert zarządzania projektami wysokich technologii. W ciągu 14 lat dostarczył kilkadziesiąt projektów z obszaru technologii kosmicznych, lotniczych, bezpieczeństwa oraz przemysłu 4.0 dla liderów przemysłowych (AIRBUS Defence and Space, GMV), Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT, Komisji Europejskiej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W GMV kieruje pracami polskiej sekcji przetwarzania danych z ładunków użytecznych satelitów. Sekcja tworzy procesory do masowego przetwarzania danych z wiodących europejskich misji, w tym BIOMASS, SWARM, FLEX, MetopSG.

Kierował różnorodnymi projektami, zarówno segmencie upstream (np. zaprojektowanie, produkcja i integracją na strukturze wiązek elektrycznych dla satelity BIOMASS), jak i downstream (systemy wspomagające zarządzanie kryzysowe, przetwarzanie zdjęć satelitarnych, łączność satelitarna) oraz produkcją w sektorze lotniczym (kierownik wiązek elektrycznych dla samolotów wojskowych CASA, A400M i cywilnych A320, A330).

Był również pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestniczył w modernizacji polskich instytutów naukowych jako dyrektor departamentu badań w centrali Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jest członkiem Konwentu oraz jednym z fundatorów Fundacji Młodej Nauki, która od 2013-go roku promuje nowoczesne formy nauczania oraz utworzyła pierwszego polskiego MOOCa- system Navoica.

 

czytaj więcejmniej - Piotr Janusz Koza

Jan Michta

Jan Michta

Lotnicza Akademia Wojskowa (LAW)

Ppłk rez. nawig. mgr inż. Jan Michta, absolwent Liceum Lotniczego w Dęblinie (1989 – mechanik osprzętu lotniczego), WOSL (1993 – inżynier dowódca, nawigator), SGGW (1996 – magister ekonomii), AON (2007 – zarządzanie lotnictwem).

Od 33 lat związany z branża lotniczą. Doświadczenia lotnicze zdobywał w lotnictwie wojskowym i cywilnym jako nawigator systemu lądowania i nawigator pokładowy oraz kontroler ruchu lotniczego, następnie wykładowca-instruktor w WSOSP/LAW i aeroklubie „Orląt”. W latach 2009-2019 był kierownikiem odpowiedzialnym certyfikowanego przez Prezesa ULC Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (ATC i AFIS) w Dęblinie. Nadal pracuje w LAW jako nauczyciel akademicki oraz dorywczo jest informatorem AFIS na lotnisku w Mielcu.

Obszary zainteresowań zawodowych to: prawo lotnicze, nawigacja, zarządzanie ruchem lotniczym (ATM), kontrola ruchu lotniczego (ATC), zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM), lotniskowa służba informacji powietrznej (AFIS), jednolita europejska przestrzeń powietrzna (SES).

czytaj więcejmniej - Jan Michta

Michał Ołowski

Michał Ołowski

Unmanned Aircraft Systems Academy

Prawnik zafascynowany nowymi technologami w obszarze lotnictwa. Mistrz świata w międzynarodowej, drużynowej olimpiadzie kreatywności Odysei Umysłu zrealizowanej w Michigan State University w 2015 r.

W 2018 r. ukończył jednolite magisterskie studia prawnicze, uzyskując tytuł magistra nauk prawnych na Uniwersytecie Gdańskim. W międzyczasie studiował również na Université Toulouse 1 Capitole oraz ukończył kurs prawa kosmicznego realizowany we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną w Sapienza Universita di Roma. Podczas studiów brał udział jako uczestnik i coach w międzynarodowych półfinałach konkursu z zakresu prawa lotniczego pn. International Air Law Moot Court organizowanych w Valetcie i Seulu.

Praktykował m.in. w kancelariach prawnych, prywatnych przedsiębiorstwach oraz Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Od 2016 roku jest prezesem zarządu UASA sp. z o.o., ośrodka szkoleniowego pilotów dronów Unmanned Aircraft Systems Academy oraz instruktorem i wykładowcą. W 2021 r. obronił, na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, rozprawę doktorską pt.: „Integracja cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej”, uzyskując z dniem 29.11.2021 r. tytuł doktora nauk prawnych.

czytaj więcejmniej - Michał Ołowski

Tomasz Pałaszewski

Tomasz Pałaszewski

Kancelaria Gospodarcza Tomasz Pałaszewski

W latach 2001-2005 w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. był Członkiem Rady Nadzorczej. Wspierał restrukturyzację organizacyjno-właścicielską sektora firm przemysłu lotniczego. W latach 2010-2014 Dyrektor Zarządzający w Zespole Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. W tym czasie w ramach ZDG TOR powstał portal informacyjny rynek-lotniczy.pl oraz ZDG TOR rozpoczął publikacje raportów dot. sektora lotnictwa. Następnie w latach 2016-2017 w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. pełnił funkcję Eksperta – Doradcy Prezesa. W okresie 2015-2020 Pełnomocnik ds. kontaktów z PGZ S.A. w zakresie projektów z zakresu sektora lotniczego w Thales Polska. W roku 2020 przygotowywał na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych wzorcowych procesów opisu kwalifikacji z zakresu działalności Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu lotniczo-kosmicznego celem włączenia do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

czytaj więcejmniej - Tomasz Pałaszewski

Olaf Truszczyński

Olaf Truszczyński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Płk dr Olaf Truszczyński od 2003 do 2016 roku był dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną i Uniwersytet Łódzki w zakresie psychologii lotniczej, psychologii stresu i psychologii terroryzmu. Pracował naukowo w Zakładzie Psychologii Pracy i Służby Wojskowej Instytutu Higieny Psychicznej Wojskowej Akademii Medycznej. W WIML kierował Pracownią Psychodiagnostyki Zakładu Psychologii Lotniczej, a następnie Zakładem Bezpieczeństwa Lotów. W 1998 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatytułowaną: „Wpływ stresu hipoksji wysokościowej na sprawność operatorską pilota”.

Ukończył kursy specjalistyczne poświęcone badaniom wypadków i katastrof lotniczych w Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Odbył staż naukowy w bazie lotnictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie przeszedł szkolenie w zakresie selekcji i kwalifikacji pilotów samolotów wysokomanewrowych.

Jest uznanym ekspertem, reprezentującym Polskę na forum międzynarodowym. Zasiada w wielu krajowych i zagranicznych komitetach naukowych. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Agencji Obrony i Komitecie Naukowym NATO. Przewodniczy podkomisji medycznej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Został powołany do Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej, European Association for Aviation Psychology i International Military Testing Association.

czytaj więcejmniej - Olaf Truszczyński