Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK – pol., SPACE PL – ang.) jest pierwszą dedykowaną organizacją pracodawców, reprezentującą interesy pracodawców sektora kosmicznego w Polsce. Związek powstał w 2012 r. i zrzesza niemal 70 podmiotów. Wśród nich są duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz instytuty naukowo-badawcze, które aktywnie pracują na rzecz rozwoju polskich technologii kosmicznych.

Działamy na rzecz konsolidacji środowiska biznesowego i naukowego. Naszym celem jest stworzenie silnego, polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku. Chcemy, aby zdobycze technologiczne powstałe przy realizacji projektów kosmicznych, jak najlepiej przysłużyły się polskiej administracji, obywatelom i gospodarce. Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania, które tworzą nasi członkowie, stanowią olbrzymi potencjał biznesowy, który powinien zostać wykorzystany na rzecz nas wszystkich.

Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych obszarów, który ma coraz większe znaczenie dla gospodarki krajowej i międzynarodowej. Dlatego Związek stale zabiega o właściwe ramy dla jego rozwoju. Prowadzimy stały dialog z rządem, administracją publiczną i instytucjami biorącymi udział w realizacji polityki kosmicznej i gospodarczej państwa. Bierzemy udział w konsultacjach kluczowych aktów normatywnych, założeń programowych oraz rozwiązań instytucjonalnych. Zabiegamy o jak najlepsze rozwiązania regulacyjne, strukturalne i biznesowe, które wzmacniają współpracę środowisk naukowych i biznesowych.

Związek prowadzi aktywną działalność promującą sektor kosmiczny w Polsce i zagranicą. Uczestniczymy w dyskusjach publicznych i imprezach targowych, stwarzając możliwości nawiązywania relacji biznesowych. Pośredniczymy w wymianie informacji o projektach i nowych możliwościach biznesowych. Ułatwiamy także rozwój kompetencji. Związek jest współorganizatorem programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, którego celem jest pozyskanie najlepszych kadr dla naszych członków. Jesteśmy członkiem Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego przy PARP.

Prowadzimy współpracę pomiędzy podmiotami polskiego i zagranicznego sektora kosmicznego celem wykorzystania środków z budżetu państwa, programów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), funduszy Unii Europejskiej, EUMETSAT oraz Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO).

Jesteśmy członkiem SME4Space i współpracuje z wieloma klastrami zagranicznymi. Jesteśmy organizatorem Forum Sektora Kosmicznego, największej konferencji i wystawy poświęconej sektorowi kosmicznemu w Polsce. W latach poprzednich Związek realizował projekty finansowane ze środków dedykowanych klastrom w programie UE Horion 2020 (Neptune).