Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

ROZWÓJ = WIEDZA + EDUKACJA

Zadania rady

Zadania rady

Działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego skupiają się na pozyskiwaniu wiedzy na temat potrzeb sektora, wpływie na kształtowanie zasobów kompetencji m.in. poprzez obszary edukacji oraz rynku pracy, a także wspieraniu podmiotów sektora we wzajemnej współpracy.

element graficzny <a href="https://youtu.be/qpZlLB_-4Jc" target="_blank">Link do konferencji.</a>

Link do konferencji.

WYDARZENIA

 • 12.12.2023

  Konkurs Pracodawca Jutra 2023

  Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego od początku była bardzo zaangażowana w przedsięwzięcie mające na celu wyłonić najlepszych Pracodawców roku 2023. Uczestniczyła w Kapitule Konkursu i Gali wręczenia nagród.

 • 09.11.2023

  Udział ekspertów Rady w spotkaniu branżowym

  W świecie systemów bezzałogowych i napędu wodorowego – jakich kompetencji poszukuje sektor lotniczo – kosmiczny

  SZCZEGÓŁY Udział ekspertów Rady w spotkaniu branżowym

 • 24.10.2023

  Piętnaste posiedzenie plenarne Rady

  Członkowie Rady i eksperci dyskutowali głownie na tematy dotyczące wyzwań rynku pracy i szkolnictwa związanych z dynamicznym rozwojem cyfrowych technologii i sztucznej inteligencji.

 • 18.07.2023

  Czternaste posiedzenie plenarne Rady

  Członkowie Rady skupili swoją uwagę na zmianach na rynku lotniczym. Czy odbudowa po pandemii stała się faktem i dokąd zmierza rynek? Jak przeciwdziałać przewidywanym problemom z zapewnieniem niezbędnego personelu. Omówiono również zmianę polityki rządu w zakresie sektora kosmicznego.

 • 19.01.2023

  Podjęcie Uchwały w sprawie Rekomendacji rozszerzonej

  Rekomendacja została wydana na podstawie analizy stanu sektora z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych. Ze względu na minimalne przepływy specjalistów i znacząco różne zakresy kompetencji jak również prawodawstwo i koncepcje zapewnienia bezpieczeństwa, rekomendacje podzielono na część lotniczą i kosmiczną.

  REKOMENDACJE Podjęcie Uchwały w sprawie Rekomendacji rozszerzonej

 • 12.12.2022

  Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przewodniczącego Rady, gen. bryg. Mirosława Hermaszewskiego.

  Pan Generał od 2019 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego jako przedstawiciel lidera projektu, firmy Thales Polska.

  WIĘCEJ Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przewodniczącego Rady, gen. bryg. Mirosława Hermaszewskiego.

 • 12.10.2022

  Trzynaste posiedzenie plenarne Rady

  W październiku odbyło się kolejne posiedzenie Rady. Podczas spotkania skupiono się głównie na potrzebach i oczekiwaniach sektora pod kątem wdrażania Rekomendacji Rady.”

 • 30.08.2022

  30.08.2022. Konferencja podsumowująca Rady.

  Tematem konferencji były wyzwania rynku kosmicznego i nadchodzące zmiany w lotnictwie.

  SZCZEGÓŁY 30.08.2022. Konferencja podsumowująca Rady.

 • 25.07.2022

  Publikacja Raportu dotyczącego stanu sektora lotniczego z perspektywy potrzeb osobowych w pierwszej połowie 2022 r. – problemy, zagrożenia, zmiany.

  Pobierz raport Publikacja Raportu dotyczącego stanu sektora lotniczego z perspektywy potrzeb osobowych w pierwszej połowie 2022 r. – problemy, zagrożenia, zmiany.

 • 07-10.06.2022

  XI Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2022

  W Piekarach Śląskich w Hotelu Rezydencja LUXURY, Instytut wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej zorganizował XI Konferencję Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2022.

  SZCZEGÓŁY XI Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2022

 • 19.05.2022

  Konferencja „Okrągłego stołu”

  19 maja w godzinach 10.00 – 12.30 odbyły się panele eksperckie w ramach wydarzenia organizowanego przez PARP w formule on-line. Członkowie Sektorowej Rady i eksperci zewnętrzni dyskutowali na temat wyników pierwszej edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego – przemysłu lotniczo-kosmicznego.

  SZCZEGÓŁY Konferencja „Okrągłego stołu”

 • 17.05.2022

  Dziewiąte posiedzenie plenarne Rady

  W maju odbyło się kolejne posiedzenie Rady. Podczas spotkania omówiono ostatnie prace badawcze zlecone przez Radę, bieżącą sytuacja w sektorze lotniczym i kosmicznym wobec narastającej inflacji i konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

 • 23.03.2022

  Ósme posiedzenie plenarne Rady

  23 marca odbyło się kolejne, cykliczne posiedzenie Rady. Z uwagi na panującą pandemię Covid-19 spotkanie przeprowadzono w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz zdalnie.

  SZCZEGÓŁY Ósme posiedzenie plenarne Rady

 • 16.03.2022

  Konferencja naukowa Rady

  „Szanse, zagrożenia i bariery rozwoju lotnictwa w Polsce w aspekcie zarządzania w lotnictwie w okresie pandemii COVID-19 oraz kompetencji personelu zarządzającego na różnych poziomach kierowania”.

  SZCZEGÓŁY Konferencja naukowa Rady

 • 15.01.2022.

  Światowa Wystawa Kosmonautyki

  To warto zobaczyć. Wystawa poprowadzi publiczność przez historię załogowych lotów kosmicznych od jego początków do obecnych i planowanych misji.

  W uroczystym otwarciu wystawy wziął udział Przewodniczącego Rady, gen. Mirosław Hermaszewski. Na wystawie można m.in. obejrzeć kombinezon pierwszego polskiego kosmonauty i jego wyposażenie osobiste podczas podróży kosmicznej statkiem Sojuz 30.

  SZCZEGÓŁY Światowa Wystawa Kosmonautyki

 • 15.12.2021

  Inwentaryzacja Sektora Lotniczego – Etap II – Analiza I

  Przekazujemy Państwu do zapoznania wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Rady pt. „Inwentaryzacja sektora lotniczego na potrzeby budowy matrycy kompetencji”.

  Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki pierwszej z trzech okresowych analiz zmian w działalności podmiotów sektora oraz podmiotów działających na rzecz sektora lotniczego. Analiza obejmuje okres od zakończenia pierwszego Etapu badań, a więc od 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. Analiza oparta jest na śledzeniu wybranych podmiotów reprezentatywnych dla wytypowanych grup.

  SZCZEGÓŁY Inwentaryzacja Sektora Lotniczego – Etap II – Analiza I

 • 22.09 – 31.01.2022

  Konkurs „Pracodawca Jutra”

  Celem Konkursu Pracodawca Jutra, organizowanego przez PARP, jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

  SZCZEGÓŁY Konkurs „Pracodawca Jutra”

 • 24.11.2021

  Siódme posiedzenie plenarne Rady

  24 listopada odbyło się VII posiedzenie Rady. Spotkanie przeprowadzono w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz zdalnie.

  W porządku obrad VII posiedzenia omówiono bieżącą sytuację w sektorach. Omówiony został stan badań i analiz prowadzonych przez Sektorową Radę Kompetencji oraz deklaracje współpracy z Radą.

  SZCZEGÓŁY Siódme posiedzenie plenarne Rady

 • 18.11.2021

  Jakościowa analiza rynku lotniczego w Polsce w okresie pandemii

  Na zlecenie Rady przeprowadzono badania w wyniku, których powstała ocena aktualnego stanu sektora lotniczego oraz jego otoczenia, a także identyfikacja zagrożeń dla branży lotniczej w Polsce, jakie mogą wystąpić w zależności od wariantu rozwoju epidemii COVID-19, oraz określenie prawdopodobnych scenariuszy dostosowania sektora do tych zagrożeń z uwzględnieniem zmian w zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników.

  SZCZEGÓŁY Jakościowa analiza rynku lotniczego w Polsce w okresie pandemii

 • 15.11.2021

  Konferencja otwierająca Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej

  W panelu dyskusyjnym PRZYSZŁOŚĆ ZAWODÓW LOTNICZYCH I LOTNISKOWYCH W POLSCE bierze udział Animator Sektora Lotniczego Rady – Pan generał Jan Rajchel.

  SZCZEGÓŁY Konferencja otwierająca Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej

 • 8.11.2021

  Europa wreszcie doczeka się swojego wahadłowca.

  Thales Alenia Space, czyli konsorcjum francusko-włoskie, podpisało właśnie z ESA kontrakt na budowę i wdrożenie pierwszego europejskiego promu kosmicznego o nazwie Space Rider.

  SZCZEGÓŁY Europa wreszcie doczeka się swojego wahadłowca.

 • 17.09.2021

  Przedstawiciele Rady na Kongresie Rynku Lotniczego

  Kongres Rynku Lotniczego to ważne wydarzenie dla branży. Od czterech lat Kongres jest przestrzenią, jedynej na polskim rynku, merytorycznej dyskusji w gronie czołowych polskich i zagranicznych ekspertów.

  Szczegóły Przedstawiciele Rady na Kongresie Rynku Lotniczego

 • 9.09.2021

  Szóste posiedzenie plenarne Rady

  Posiedzenie odbyło się w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz zdalnie. Na VI posiedzeniu Rada zebrała się w powiększonym gronie i przyjęła nowego członka reprezentującego branżę usług sektora lotniczego.

  Szczegóły Szóste posiedzenie plenarne Rady

 • 14.06.2021

  Przedłużenie realizacji refundacji zadań COVID do 30 września 2021 r.

  Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła możliwość korzystania ze  środków  mających na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19 do dnia 30 września 2021 r.

  Szczegóły Przedłużenie realizacji refundacji zadań COVID do 30 września 2021 r.

 • 27.05.2021

  Panel podsumowujący pierwszą część badania Branżowego Kapitału Ludzkiego w przemyśle lotniczo-kosmicznym

  W dniu 27 maja 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:30 odbył  się, z udziałem osób związanych z Radą, panel podsumowujący pierwszą część badania Branżowego Kapitału Ludzkiego w przemyśle lotniczo-kosmicznym.

  Szczegóły Panel podsumowujący pierwszą część badania Branżowego Kapitału Ludzkiego w przemyśle lotniczo-kosmicznym

 • 19.05.2021

  Piąte posiedzenie plenarne Rady

  Omówienie polityki informacyjnej, zagadnienia związane z porozumieniami sektorowymi, kandydaci na nowych Członków Rady oraz udział członków i ekspertów Rady w badaniu Branżowego Kapitału Ludzkiego w branży lotniczo-kosmicznej.

  SZCZEGÓŁY Piąte posiedzenie plenarne Rady

 • 10.05.2021

  Inwentaryzacja sektora lotniczego

  Rada przeprowadzi badanie polegające na pełnej identyfikacji rynku lotniczego. W ramach badania nastąpi identyfikacja działających na polskim rynku podmiotów i zostanie zaktualizowana szczegółowa baza jednostek prowadzących działalność na rynku lotniczym.

  SZCZEGÓŁY Inwentaryzacja sektora lotniczego

 • 30.04.2021

  Rada uruchamia badania - Ocena wpływu COVID-19 na rynek lotniczy w Polsce

  Celem badania będzie ocena wpływu pandemii na zmiany na rynku pracy i w systemie edukacyjnym oraz określenie prawdopodobnych scenariuszy dla sektora lotniczego z uwzględnieniem zmian w zapotrzebowaniu na konkretne kompetencje pracowników.

  SZCZEGÓŁY Rada uruchamia badania - Ocena wpływu COVID-19 na rynek lotniczy w Polsce

 • 16.04.2021

  Czwarte Posiedzenie Plenarne Rady w poszerzonym składzie.

  Podsumowanie prac, plany na najbliższy rok, sukcesy i wyzwania oraz prezentacja nowych członków – to główne tematy poruszane na posiedzeniu Rady.

  SZCZEGÓŁY Czwarte Posiedzenie Plenarne Rady w poszerzonym składzie.

 • 10.04.2021

  Dobry efekt Rekomendacji anty-Covid Rady

  Przedsiębiorcy złożyli w 284 wnioski o wartości 6 233 400 zł, co stanowiło 96% całkowitej sumy przeznaczonej na usługi wsparcia dla sektora lotniczo kosmicznego.

  SZCZEGÓŁY Dobry efekt Rekomendacji anty-Covid Rady

 • 30.03.2021

  Nowi członkowie Rady

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 marca Pani Minister Iwona Michałek, z upoważnienia MRPiT, powołała nowych Członków Rady.

  SZCZEGÓŁY Nowi członkowie Rady

 • 19-20.11.2020

  Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

  Sektorowa Rada ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

  SZCZEGÓŁY Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

WARTO WIEDZIEĆ

 • WARTO WIEDZIEĆ

  Inwentaryzacja Sektora Lotniczego

  Mamy przyjemność przekazać Państwu do zapoznania wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez spółkę Wademekum na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo – kosmicznego pt. „Inwentaryzacja sektora lotniczego na potrzeby budowy matrycy kompetencji”.

  Niniejsze Studium to pierwszy etap prac realizowanych w okresie od 01 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 r., który składa się z dwóch części.

  SZCZEGÓŁY Inwentaryzacja Sektora Lotniczego

 • WARTO WIEDZIEĆ

  Kompetencje są kluczowe, lecz ich budowanie trwa lata

  OBEJRZYJ FILM YOUTUBE Kompetencje są kluczowe, lecz ich budowanie trwa lata