Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Politechnika Warszawska

Politechnika WarszawskaPolitechnika Warszawska jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w Polsce – została założona w roku 1826. Prowadzi nauczanie w języku polskim od roku 1915. Obecnie Politechnika Warszawska kształci 28 tys. studentów na 20 wydziałach i 50 kierunkach. Zatrudnia ok. 5 tys. pracowników, z których połowa to nauczyciele akademiccy. Politechnika Warszawska w wielu klasyfikacjach zajmuje pierwsze miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych.

Politechnika Warszawska jest też najstarszą i największą w Polsce instytucją edukacyjną oferującą wyższe wykształcenie w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Już w 1916 roku powstała Sekcja Lotnicza Koła Mechaników Studentów PW. Jej działalność doprowadziła do powstania w roku akademickim 1922/23 Oddziału Lotniczego na Wydziale Mechanicznym PW. Pionierami edukacji lotniczej na Politechnice Warszawskiej byli profesor Gustaw Mokrzycki, profesor Maksymilian Tytus Huber i profesor Czesław Witoszyński. Temu ostatniemu Politechnika zawdzięcza, ufundowany ze środków Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej budynek, otwarty w 1926 roku jako Instytut Aerodynamiczny Politechniki Warszawskiej. Wchodzi on obecnie w skład kompleksu budynków Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, który kontynuuje najlepsze tradycje kształcenia lotniczego na Politechnice Warszawskiej. Wśród nich są bliska współpraca z przemysłem oraz aktywny udział studentów w procesie nauczania. W latach międzywojennych zaowocowały one powstaniem kilku udanych studenckich konstrukcji samolotów oraz firmy RWD (będącej w dzisiejszej nomenklaturze spin-off’em PW) odnoszącej liczne sukcesy w skali międzynarodowej, w tym dwukrotne zwycięstwo w zawodach Challenge oraz przelot przez Atlantyk Południowy samolotem turystycznym. W ostatnich latach intensywny udział studentów pozwolił na realizację programu Ultralekkich Szybowców i Motoszybowców, w ramach którego wdrożono do produkcji seryjnej dwa szybowce (PW-5 i PW-6) a jeden z nich (PW-5) wygrał konkurs FAI na „szybowiec klasy światowej”. Studenci Wydziału MEiL byli też pierwszymi studentami z Polski, którzy brali udział w międzynarodowych studenckich zawodach projektowych np. SAE AeroDesign. Obecnie Koło Naukowe SAE Politechniki Warszawskiej jest najbardziej utytułowanym kołem naukowym w historii tych zawodów. Wydział MEiL był również ośrodkiem który zainicjował w Polsce kształcenie inżynierów specjalizujących się w kosmonautyce. Studenci Wydziału wysłali w kosmos dwa pierwsze całkowicie polskie satelity PW-SAT 1 i PW-SAT 2.

Obecnie Wydział kształci studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka na czterech specjalnościach na studiach pierwszego stopnia oraz na pięciu specjalnościach na studiach drugiego stopnia. Prowadzi również kształcenie w języku angielskim – studiuje na nim wielu studentów zagranicznych. W obszarze lotnictwa i kosmonautyki Wydział realizuje wiele umów międzynarodowych. Należy do elitarnej sieci PEGASUS zrzeszającej najlepsze w Europie uczelnie techniczne prowadzące kształcenie na kierunku Aerospace Engineering. Absolwenci Wydziału MEiL znajdują zatrudnienie nie tylko w polskich, ale również zagranicznych firmach i instytucjach lotniczych, takich jak Airbus, GE, Rolls Royce czy NASA.

https://www.meil.pw.edu.pl/