Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?

Rada otrzymała z PARP informacje o  linkach prowadzących do krótkich filmów instruktażowych (tutoriali) dotyczących zagadnień związanych z obsługą profilu przedsiębiorcy (odbiorcy wsparcia) w Bazie Usług Rozwojowych.

Wobec oczekiwanego niebawem rozpoczęcie programu wsparcia dla sektora, związanego z Rekomendacją (zwyczajną) Rady, zamieszczamy te informacje już teraz aby umożliwić zainteresowanym podmiotom przygotowanie się do udziału w tym programie.

„Dodanie pracownika do profilu Przedsiębiorstwa”

https://www.youtube.com/watch?v=EiU4Fsvy5Kg&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=2

„Rejestracja profilu przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych”

https://www.youtube.com/watch?v=fzlxxqhIEGY&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=3

„Zapis na usługę użytkownika w Bazie Usług Rozwojowych”

https://www.youtube.com/watch?v=DkW2lsb0ZGo&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=4

„Zapis na usługę przedsiębiorstwa z użyciem id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych”

https://www.youtube.com/watch?v=JpjaTz3RRSo&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=6

„Zapis na usługę użytkownika z id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych”

https://www.youtube.com/watch?v=rWeCvUw7utM&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=7

„Rejestracja profilu operatora i nadawanie id wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych”

https://www.youtube.com/watch?v=bF0-8xWtJEQ&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=9

„Zapis na usługę przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych”

https://www.youtube.com/watch?v=E11Iw5M9xEA&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=10

https://www.youtube.com/watch?v=BbYBrp02HAY&list=PLynE-SBIVdGrquD-03nC8m7InwuiLqmVJ&index=12

Przedsiębiorcy mogą także korzystać ze wsparcia Infolinii Bazy Usług Rozwojowych, która udziela wsparcia związanego z BUR w dni robocze w godz. 8.30-16.30 pod nr tel. 801 332 202 oraz 22 574 07 07 oraz e-mailowo (info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl).

Sukces wykorzystania funduszy anty-Covid

Informacja o wynikach wykorzystania funduszy w ramach rekomendacji anty-Covid na dzień 10.04.2021r.

Rekomendacja Nadzwyczajna Rady wskazująca usługi szkoleniowe i doradcze dla pracowników sektora lotniczo-kosmicznego, które najskuteczniej mogą udzielić im wsparcia w przeciwdziałaniu skutkom epidemii Covid-19, spotkała się z dużym  zainteresowaniem ze strony interesariuszy.

Operatorem programu udzielania wsparcia jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Przedsiębiorcy złożyli 284 wnioski o wartości (wraz z wkładem własnym 20%) 6 233 400 zł co stanowi 96% całkowitej sumy przewidzianej jako wartość usług wsparcia dla sektora lotniczo – kosmicznego. Według podpisanych umów ze szkoleń i doradztwa skorzysta 619 pracowników sektora. Szkolenia i doradztwo w tym projekcie muszą zakończyć się do 30 czerwca 2021.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dla pilotów.

Szkolenia i doradztwo w obliczu COVID-19

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w ramach Nadzwyczajnej Rekomendacji dla sektora Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego w ramach projektu „Wsparcie szkoleniowe i doradcze na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków pandemii COVID 19”, w uzgodnieniu z PARP, zaproponowała i rekomendowała tematykę szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw z sektora Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego, które mogą zostać objęte dofinansowaniem ze środków publicznych.

Łączna kwota dofinansowania na szkolenia dla firm z sektora wynosi prawie 5 000 000 zł.

Rekrutacja trwa do 22 marca 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Środki można wydatkować do 30 czerwca 2021 r.

Kwoty wsparcia w zależności od wielkości firmy: Od 6 400 zł do 192 000 zł.

Sektor Przemysłu Lotniczo – Kosmicznego oferuje 80% dofinansowania do szkoleń i doradztwa w zakresie:

  • Pracy zdalnej – korzyści i zagrożenia
  • Optymalizacji zasobów
  • Zarządzania bezpieczeństwem
  • Planowania działań w sytuacji zagrożenia/kryzysowej
  • Zarządzania informacją
  • Uzyskania uprawnień do wykonywania lotów
  • Cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
  • Ochrony informacji biznesowej
  • Uzyskania uprawnień pilota

Pełna lista szkoleń z tematyką , liczba godzin i kwotą dofinansowania
https://www.marr.pl/wp-content/uploads/2021/03/Tematyka-szkolen-sektor-lotniczy.pdf

Operatorem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Wszelkie dane na temat projektu, sposobie uzyskania dotacji oraz procesie rekrutacji można znaleźć na stronie Agencji.
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/

Deklaracja przedsiębiorcy

„Deklaracja przedsiębiorcy zaangażowanego w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy”.

Deklarację należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie wysłać na adres Rady znajdujący się w zakładce KONTAKT”.

POBIERZ DEKLARACJĘ