Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

07-10.06.2022. XI Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2022

W Piekarach Śląskich w Hotelu Rezydencja LUXURY, Instytut wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej zorganizował XI Konferencję Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2022. Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2022, to cykl konferencji poruszających tematykę zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności w złożonych systemach człowiek – obiekt techniczny – środowisko.

Przewodniczącym Konferencji był prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk Zastępca Dyrektora ITWL ds. naukowych, Członek Sektorowej Rady Kompetencji.

Konferencja była adresowana do środowisk uniwersyteckich, pracowników instytutów naukowych, firm produkcyjnych i transportowych. Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN organizowana jest od 1999 roku.

Komitet Honorowy Konferencji tworzyli prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna Dziekan Wydziału Transportu PW oraz dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

W konferencji wzięło udział 82 uczestników z 18 instytucji. Zgłoszono 62 referaty, które były prezentowane w 8 sesjach plenarnych i 1 sesji plakatowej. W czasie konferencji odbyła się „dyskusja okrągłego stołu” nt.: „Problemy Cyberbezpieczeństwa” (moderator: prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk z PW) oraz panel tematyczny organizowany wspólnie z Sektorową Radą ds. kompetencji przemysłu lotniczo kosmicznego nt.: „Rynek zawodowych szkoleń lotniczych w zakresie bezzałogowych statków powietrznych w Polsce oraz oczekiwane przez operatorów (pracodawców) kompetencje i kwalifikacje pilotów BSP” ( moderator: gen bryg. Pilot dr hab. inż. Jan Rajchel z Sektorowej Rady ds. kompetencji przemysłu lotniczo kosmicznego). Zorganizowano wystawę, na której Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprezentował wybrane wyroby związane tematycznie z problemami bezpieczeństwa i niezawodności.