Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Dobry efekt Rekomendacji anty-Covid Rady

Rekomendacja Nadzwyczajna Rady wskazująca usługi szkoleniowe i doradcze dla pracowników sektora lotniczo-kosmicznego, które najskuteczniej mogą udzielić wsparcia w przeciwdziałaniu skutkom epidemii Covid-19, spotkała się z dużym zainteresowaniem firm sektora.

Przedsiębiorcy złożyli w 284 wnioski o wartości 6 233 400 zł, co stanowiło 96% całkowitej sumy przeznaczonej na usługi wsparcia dla sektora lotniczo kosmicznego. Szerzej na ten temat w zakładce „Wsparcie dla sektora”