Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Inwentaryzacja sektora lotniczego

Rada przeprowadzi badanie polegające na pełnej identyfikacji rynku lotniczego. W ramach badania nastąpi identyfikacja działających na polskim rynku podmiotów i zostanie zaktualizowana szczegółowa baza jednostek prowadzących działalność na rynku lotniczym.

Pandemia wykazała, że dotychczasowa identyfikacja podmiotów z sektora lotniczego za pomocą kodów PKD okazała się niewystarczająca. Na etapie definiowania Projektu Rady, za grupę docelową odziaływania Rady, uznano przedsiębiorstwa o wysokiej specjalizacji z zakresu nauk zaliczanych do krajowych inteligentnych specjalizacji. Wg PKD są sklasyfikowane jako: C.30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn), 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów, 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski, 51.21.Z Transport lotniczy towarów, 51.22.Z Transport kosmiczny.

Podczas kolejnych spotkań zidentyfikowano dodatkowo 11 kodów PKD, które dotyczą również podmiotów z branży lotniczej.

Dlatego Rada postanowiła przeprowadzić badanie polegające na pełnej identyfikacji rynku. W ramach badania nastąpi identyfikacja działających na polskim rynku podmiotów, zostanie zaktualizowana szczegółowa baza zidentyfikowanych jednostek prowadzących działalność na rynku lotniczym (Etap Pierwszy). Badanie powinno również pozwolić na ocenę dynamiki obecności tych podmiotów na rynku oraz śledzenia zachodzących zmian. (Etap Drugi – do połowy 2022 r).

Już w wyniku wstępnej analizy, zidentyfikowane zostały setki podmiotów gospodarczych działające w branży lotniczej. Lista z podziałem na grupy zostanie zamieszczona w raporcie i upubliczniona na łamach strony Rady.