Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

15.12.2021. Inwentaryzacja Sektora Lotniczego – Etap II – Analiza I

Przekazujemy Państwu do zapoznania wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Rady pt. „Inwentaryzacja sektora lotniczego na potrzeby budowy matrycy kompetencji”.

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki pierwszej z trzech okresowych analiz zmian w działalności podmiotów sektora oraz podmiotów działających na rzecz sektora lotniczego. Analiza obejmuje okres od zakończenia pierwszego Etapu badań, a więc od 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r. Analiza oparta jest na śledzeniu wybranych podmiotów reprezentatywnych dla wytypowanych grup.

Przedmiotem badań była m.in. uzyskana pomoc publiczna (w tym pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej).

Podmioty podlegające badaniom wybrane zostały w ten sposób, aby z każdej grupy wymienionej w powyżej tabeli badane było 10% jej składu, lecz nie więcej niż 20 podmiotów, a w przypadku grup mniej licznych niż 30 co najmniej trzy kluczowe podmioty.

Szczegółowy zakres badania w II etapie obejmował m.in.:

  • i. zmiany w zakresie podstawowej działalności podmiotu, kody PKD (jeśli dotyczy);
  • ii. zmiany głównego produktu lub usługi;
  • iii. skorzystanie z różnych form pomocy publicznej;
  • iv. zmiany struktury zatrudnienia oraz wynikające z niej zmiany struktury kwalifikacji pracowników;
  • v. informacja o ewentualnym przebranżowieniu, zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności w trakcie prowadzonego badania;
  • vi. zmiany kierunków (specjalności) kształcenia lub szkolenia, przebieg naboru w kolejnym roku szkolnym, akademickim (podmioty działające na rzecz sektora).

Analiza bieżącej sytuacji wpływu pandemii na światowe lotnictwo wskazuje, że wpływ pandemii na branżę lotniczą może być długotrwały.

Według IATA w 2024-2025 roku istnieje możliwość powrotu ruchu lotniczego do stanu z 2019 roku, jednak prognoza ta obarczona jest niskim prawdopodobieństwem. Obecnie, szacuje się, że wpływ pandemii na branżę lotniczą będzie miał miejsce nawet do 2030 roku. Zgodnie z bieżącymi prognozami IATA, nawet do 2030 roku nie uda się „dogonić” planowanego wzrostu przewozów pasażerskich z 2019 roku.

Oprócz działalności w nowych pandemicznych warunkach, sektor lotniczy na świecie oraz w Polsce zajmuje się obecnie szeregiem wyzwań związanych z aktywnością obniżającą ryzyko zakażenia. Podmioty muszą szybko przyjąć nowe praktyki pracy i dostosować się do nowych przepisów, zapewniając jednocześnie ochronę pracowników i klientów.

Cała interesująca problematyka związana z powyższymi zagadnieniami została opisana i przedstawiona w Raporcie do którego link znajduje się poniżej.

Link do raportu