Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

24.11.2021. Siódme posiedzenie plenarne Rady

24 listopada odbyło się VII posiedzenie Rady. Spotkanie przeprowadzono w formule hybrydowej – stacjonarnie oraz zdalnie. W porządku obrad VII posiedzenia omówiono bieżącą sytuację w sektorach. Omówiony został stan badań i analiz prowadzonych przez Sektorową Radę Kompetencji oraz deklaracje współpracy z Radą.

Tomasz Ciepieńka – Wiceprzewodniczący Rady wręczył nominacje biorącemu udział bezpośredni w Posiedzeniu Rady – Panu Jarosławowi Bulanda. Przewodniczący Rady – Pan gen. Mirosław Hermaszewski pogratulował nowemu Członkowi udziału w Radzie Sektorowej.
Członkowie Rady szeroko omówili swoją działalność w na polu publicznym. Uczestniczono w licznych konferencjach i spotkaniach branżowych w których główny akcent kładziono na stan sektorów, problemy związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników, zmianą kwalifikacji i dostosowaniem kierunków kształcenia.

Uczestnicy spotkania dzielili się informacjami dotyczącymi trudności związanymi z rynkiem lotniczym w związku z COID 19 i związaną z tym z małą ilością operacji lotniczych. Co w sytuacji jeśli zajdzie potrzeba zwalniania pracowników i jak rynek się odbuduje? W następstwie zwolnień może wystąpić później problem ze znalezieniem doświadczonych specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Ponadto dyskutowano również o braku wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która będzie kształciła przyszłych specjalistów.

Członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, że w związku z pandemią zyskał transport lotniczy Cargo, który oferuje pełen zakres usług spedycji lotniczej, morskiej oraz kolejowej. Ponadto zyskały na popularności loty czarterowe. Pasażerowie korzystali z takiej formy transportu zwłaszcza w okresie wakacyjnym.

Podczas spotkania Animatorzy obu sektorów, Pan dr Grzegorz Brona i Pan gen. Jan Rajchel przedstawili informacje o firmach, które zadeklarowały chęć współpracy z Radą. Nakreślono również plany dotyczące nowych badań i analiz dla obu sektorów.

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele PARP.

Omówiono współpracę między PARP a Radą. Pani Kierownik Anna Żukowska m.in. przedstawiła harmonogram wydarzeń Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego i zachęcała do współpracy z innymi Radami Sektorowymi i wymianę doświadczeń.

Posiedzenie rady 1

Posiedzenie rady 3

Posiedzenie rady 2