Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Panel podsumowujący pierwszą część badania Branżowego Kapitału Ludzkiego w przemyśle lotniczo-kosmicznym

W dniu 27 maja 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:30 odbył  się panel podsumowujący pierwszą część badania Branżowego Kapitału Ludzkiego w przemyśle lotniczo-kosmicznym. Badanie jest realizowane przez konsorcjum firm DANAE i ECORYS Polska na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu pn. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – przemysł lotniczo-kosmiczny. Celem badania jest zwiększenie wiedzy na temat stanu i kierunków rozwoju kadr w przemyśle lotniczo-kosmicznym i związanego z nim zapotrzebowania na kompetencje, a także określenie wyzwań, przed jakimi stoi branża w wymiarze kompetencyjnym w związku ze zmianami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi.

W panelu wzięły udział między innymi osoby związane z Radą: Joanna Jakubiak członkini Rady, Andrzej Dabrowski – członek Rady, Andrzej Banasiak, Mikołaj Podgórski i Karol Seweryn – kandydaci na członków Rady, Grzegorz Brona i Jan Rajchel – Animatorzy Rady oraz Mariusz Marczewski – sekretarz Rady. Problematyka panelu  koncentrowała się wokół wyzwań przed którymi stoi branża i jakie będą ich konsekwencje dla podmiotów działających w branży oraz wokół związanych z tymi wyzwaniami rekomendacji dla systemu edukacji i rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracodawców.

W dyskusji podniesiono konieczność uwzględnienia długotrwałych skutków Covid 19 dla sektora lotniczego. Szczególna uwagę uczestnicy zwrócili na deficyty wchodzących na rynek pracy w sektorze w zakresie kompetencji miękkich oraz na konieczność podjęcia działań w systemie szkolnictwa poczynając od początku edukacji szkolnej aby temu deficytowi zaradzić. Wśród rekomendacji wyróżniło się podkreślenie wagi większej praktyczności nauczania oraz lepszej organizacji praktyk. W przypadku segmentu kosmicznego najbardziej wartościowe są praktyki zagraniczne.

27 maja 2021 r. Panel podsumowujący pierwszą część badania Branżowego Kapitału Ludzkiego w przemyśle lotniczo-kosmicznym