Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Jakościowa analiza rynku lotniczego w Polsce w okresie pandemii

Na zlecenie Rady przeprowadzono badania w wyniku, których powstała ocena aktualnego stanu sektora lotniczego oraz jego otoczenia, a także identyfikacja zagrożeń dla branży lotniczej w Polsce, jakie mogą wystąpić w zależności od wariantu rozwoju epidemii COVID-19, oraz określenie prawdopodobnych scenariuszy dostosowania sektora do tych zagrożeń z uwzględnieniem zmian w zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników.

Raport został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.12 – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celami szczegółowymi były:

  • określenie przewidywanych zmian zachodzących w branży lotniczej w zależności od wariantów rozwoju epidemii (nie mniej niż warianty: niskiego, średniego i wysokiego odziaływania) oraz możliwych działań Państwa w ramach zarządzania kryzysowego a zwłaszcza identyfikacja zmian w obszarach prowadzonej działalności, które będą dokonywane przez przedsiębiorstwa sektora;
  • zbudowanie prognoz zapotrzebowania pracodawców na zmianę kompetencji pracowników oraz identyfikacja potrzeb, w zakresie kształcenia i szkolenia kadr dla branży lotniczej, w tym zmian dotychczasowych programów kształcenia/szkolenia oraz limitów naboru.

Cały Raport znajduje się pod tym linkiem.