Przejdź do nawigacji Przejdź do treści
AA

Czwarte Posiedzenie Plenarne Rady w poszerzonym składzie.

Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej za pośrednictwem Microsoft Teams w dniu 16 kwietnia br.

Zdjęcie z ekranu spotkaniaW posiedzeniu wzięli udział po raz pierwszy nowi członkowie Rady, którzy przedstawili swoje doświadczenia z pracy dla sektora oraz oczekiwania wobec pracy Rady.

Obecnie Rada liczy 15 członków. Działalność Rady dla sektora przyciąga coraz więcej podmiotów chcących włączyć się w jej aktywność.

Na spotkaniu Rada zajęła się omówieniem Sprawozdania za rok 2020, które po jego prezentacji zostało jednogłośnie zaakceptowane.

Wśród osiągnięć wymieniono wydanie Rekomendacji nadzwyczajnej w związku z epidemią Covid. Pobierz Rekomendację. Dzięki elastycznemu reagowaniu na potrzeby sektora wynikające z sytuacji epidemicznej oraz dobrej współpracy operatora projektu, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, udało się niemal w pełni wykorzystać środki z budżetu przyznanego na wsparcie szkoleniowo-doradcze dla sektora lotniczo-kosmicznego. Szczegóły patrz Zakładka Baza Wiedzy.

Przedstawiciele Rady brali udział w wydarzeniach sektorowych przekazując informację na temat celów, działań i zamiarów Rady.

Uruchomione zostały Prace badawcze Rady, a przed końcem 2020 bardzo zaawansowany został projekt badawczy „Średnioterminowe scenariusze rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce”. Pobierz raport końcowy.

Podstawowym wyzwaniem w roku 2020 było dostosowanie trybu pracy Rady do sytuacji epidemicznej i efektywna praca zdalna z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

W kolejnym punkcie porządku obrad dyskutowano nad wyzwaniami dla Rady i jej planem pracy na rok 2021.

Określono następujące wyzwania stojące przed Radą w bieżącym roku:

  1. Wypracowanie koncepcji działania Grup Roboczych
  2. Określenie potrzeb, wynegocjowanie i zawarcie Porozumień sektorowych obejmujących interesariuszy sektora a dotyczących współpracy w zakresie dostosowywania systemu formalnego i nieformalnego kształcenia do potrzeb sektora.
  3. Ustalenie czy dla sektora lotniczo-kosmicznego zasadne będzie stworzenie Sektorowej ramy kwalifikacji, ewentualne ustalenie jej kształtu i rozpoczęcie nad nią prac.
  4. Dalsze poszerzanie Rady w celu szerszej reprezentacji sektora.
  5. Wykorzystanie nowego kanału komunikacji – strony www Rady
  6. Wypracowanie i wdrożenie Strategii komunikacyjnej Rady.